Ada de With

Voorstellen

Ada de With (1954)

Mijn motto in het leven is: “Het is niet altijd wat het lijkt”.

We leven in een multidimensionale werkelijkheid en ik ben me bewust van de hypnose en de onderdrukking. Regeringen, systemen en ook mensen willen mij in hun greep houden. Alles zie ik als frequentie, daarin voel ik hoe dit resoneert met mijn waarheid, vanuit de visie dat de ander er mag zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk om (steeds weer) ons eigen inzicht te toetsen naar alles wat er aan de hand is. Het eigen innerlijk dienen we op te schonen en eerlijk zijn verheldert het leven. We ontvangen en zenden via ons hart (hartslagkracht) dat wordt vermengd met ons (aandacht) denken. Als we onze liefde en geluk ervaren en delen stralen we uit:

Datgene Wie Wij Werkelijk Zijn!

Ik ben soeverein, leef mijn waarheid in respect. Vanuit het nu moment besef ik wie ik in wezen ben en leef en handel daarnaar.

Al jong was ik me bewust dat ieder mens zijn eigen unieke reis gaat. In mijn tienerjaren had ik mijn eerste bewuste helderziende ervaringen.

Met mijn helder zien en weten zag ik lichtwezens, voelde of wist ik soms als iemand lag te sterven of reeds overleden was, wist het mogelijke ziektebeeld of wist dingen van te voren. Meerdere verhalen vanuit mijn verpleegkundige werksituatie heb ik opgeschreven in mijn boek “Echo van het eeuwige leven”. Na het uitgeven van mijn boek eind 2014 dacht ik: “Zo dit is het, ik kan mijn boek sluiten, ik snap waar het leven om draait.” Maar toen nam ik iets waar wat ik als buitenaards bestempelde en deze ervaring veranderde geheel mijn visie en heel het leven ging op zijn kop!

Ruim 33 jaar werkte ik als verpleegkundige in een regionaal ziekenhuis in verschillende functies. Onder andere verpleegkundig avond-nachthoofd, spoedeisende hulp- en recovery-roomcare verpleegkundige. Tevens als wijkverpleegkundige, jeugdverpleegkundige en anderen. Daarnaast verdiepte en coachte ik vanuit allerlei stromingen zoals esoterisch Christendom en vele complementaire behandelwijzen. Na mijn buitenaardse ervaring heb ik alle vormen los gelaten en leef, heb ik lief vanuit mijn wezenlijke zelf.

Ada de With (1954)