Ada de With

Agenda

Quantum fysische kristal familie- / systeemopstellingen

Middag van 13.00 tot 17.00

Hebt u interesse, mail mij dan.

Inloop 12.45 uur

In een klein groepje (max 5 pers) gaan we vanuit ons autonome Zelf, persoonlijke-, aarde- of werk gerelateerde thema’s waarnemen.

Eerst zal ik een uitleg geven van waaruit we waarnemen en daarop doen we een bekrachtiging.

Je mag een vraagstelling indienen waarin je dan zelf opgesteld staat. We gebruiken kristallen en ik sta zo nodig als representant samen met het kristal. Jij staat dus niet voor een ander als representant.

Vanuit de opstelling worden velden zichtbaar, dat geeft o.a. een mogelijke bewustzijnsverbreding in eigen bestaans- en keuzemogelijkheden.

Het groepsbewustzijn zal het proces verbreden.

Locatie: Gorinchem.

Uitwisseling: €75,00 graag gepast betalen.

Thee en koffie aanwezig.

Aanmelden of inlichtingen bij:

Ada de With: adadewith@gmail.com