Ada de With

Disclaimer

Ik ben een soeverein en autonoom mens en weet wie ik van oorsprong ben.

Autonome bewustwording vanuit een ieders eigen genomen autoriteit is de doelstelling van de individuele ondersteuning, alle workshops, alsmede alle informatie op deze site.

De informatie op deze website, alsmede alle informatie die wordt aangereikt tijdens sessies, workshops, cursussen en trainingen, is bedoeld als informatie voor bewustzijnsverbreding. Ada de With is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen – materieel noch immaterieel – van opvattingen en activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie. Ook geeft Ada geen meningen of adviezen aan derden omtrent hun mogelijke handelingen of activiteiten op basis van de informatie. Elk vertrouwen dat gesteld wordt in de informatie en elke handeling die hierop is gebaseerd, is volledig vanuit ieder zijn eigen autonomie.