Mijn naam is Ada de With (1954)

Mijn motto in het leven is: “Het is niet altijd wat het lijkt”.

We leven in een multidimensionale werkelijkheid waarin hypnose en onderdrukking zichtbaar voor me zijn. Waarin regeringen, systemen en mensen mij in hun greep willen houden. Alles zie ik als frequentie, daarin voel ik hoe ze resoneren met mijn waarheid. Een ieder dient voor zichzelf inzicht te verschaffen in al wat er aan de hand is. Dat we dit via onze hartslagkracht samen met ons denken bewust zijn, hierbij tevens ons innerlijk opschonen en onze liefde en geluk ervaren en delen:

Datgene Wie Wij Werkelijk Zijn!

Ik ben soeverein, leef mijn waarheid in respect voor al het leven. Vanuit het nu moment besef ik wie ik in wezen ben en leef en handel daarnaar.

Al jong was ik me bewust dat ieder mens zijn eigen unieke reis gaat. In mijn tienerjaren had ik mijn eerste bewuste helderziende ervaringen.

Met mijn helder zien en weten zag ik lichtwezens, voelde of wist ik soms als iemand lag te sterven of reeds overleden was, ik wist het mogelijke ziektebeeld of ik wist dingen van te voren. Meerdere verhalen vanuit mijn verpleegkundige werksituatie heb ik opgeschreven in mijn boek “Echo van het eeuwige leven”. Na het uitgeven van mijn boek eind 2014 dacht ik: “Zo dit is het, ik kan mijn boek sluiten, ik snap waar het leven om draait.” Maar toen nam ik iets waar wat ik als buitenaards bestempelde en deze ervaring veranderde geheel mijn visie en heel het leven ging op zijn kop!

 

Ruim 33 jaar werkte ik als verpleegkundige in een regionaal ziekenhuis in verschillende functies. Onder andere verpleegkundig avond-nachthoofd, spoedeisende hulp- en recovery-roomcare verpleegkundige. Tevens als wijkverpleegkundige, jeugdverpleegkundige en anderen. Daarnaast verdiepte en coachte ik vanuit allerlei stromingen zoals esoterisch Christendom en vele complementaire behandelwijzen. Na mijn buitenaardse ervaring heb ik alle vormen los gelaten en leef, heb ik lief vanuit mijn wezenlijke zelf.