Stap in het leven. Jouw ziel mag er zijn.

Mijn naam is Ada de With. Ik ben geboren in 1954 te Schoonrewoerd en opgegroeid in een middenstands gezin samen met drie broers.

Op mijn 17 de had ik mijn eerste spirituele ervaring. Tijdens een stage in een bejaardenhuis ontmoette ik een geest op de gang. Bij navraag bleek dat betreffende man net was overleden.

Op mijn 18de ging ik de verpleging in, omdat ik me graag dienstbaar wilde maken. Ik heb 33 jaar in een regionaal ziekenhuis gewerkt in verschillende functies, waaronder avond-nachthoofd.

Daarnaast was ik o.a. werkzaam als wijkverpleegkundige en jeugdverpleegkundige. Ik voelde het als iemand lag te sterven of reeds overleden was en zag dan vaak een engel aan het bed zitten. Ik communiceerde dan met de geest van de overledene.

In het begin voelde ik me soms machteloos, omdat ik vanuit mijn christelijke opvoeding hierom werd veroordeeld. Later heb ik vanuit de Godsverbondenheid vanuit een diep innerlijk weten, in zelfliefde en zelfrespect, rust en vrede kunnen vinden.

Door mijn ervaringen op te schrijven en daarmee te delen met anderen hoop ik dat anderen inzien dat het leven de moeite waard is en dat jouw ziel verder reikt dan dit aardse leven.

Ada